Nauka Psychologia

Korzystanie z mediów społecznościowych a sen

Chociaż może się wydawać, że przeglądanie naszych mediów społecznościowych pomaga nam wyłączyć się i zrelaksować przed snem, badania wskazują, że korzystanie z mediów społecznościowych może negatywnie wpłynąć na jakość naszego snu.

Ogólnie rzecz biorąc, korzystanie z mediów społecznościowych zostało powiązane ze słabym snem (Levenson et al., 2016). Związek ten wydaje się być znacząco zwiększony w przypadku korzystania z nich w okresie 30 minut przed snem (Levenson, Shensa, Sidani, Colditz, & Primack, 2017). Mechanizmy leżące u podstaw tego związku mogą odbywać się poprzez bezpośrednie wypieranie snu, poprzez opóźnienie momentu zasypiania i skrócenie całkowitego czasu snu (Cain & Gradisar, 2010; Scott, Biello, & Woods, 2019).

Jednak ze względu na interaktywny charakter mediów społecznościowych, efekty mogą być pośrednie, poprzez zwiększone pobudzenie poznawcze, emocjonalne lub fizjologiczne. Choć może się to wydawać oczywiste, wdawanie się w gorącą debatę na Twitterze na temat ostatnich spraw politycznych nie pomoże Ci wyłączyć się i zasnąć.

Poza tym, niebieskie światło emitowane przez urządzenia oparte na ekranie może tłumić wydzielanie melatoniny, hormonu wytwarzanego przez szyszynkę, który jest odpowiedzialny za regulację naszego cyklu sen-budzenie i przygotowanie organizmu do snu (Bhat, Pinto-Zipp, Upadhyay, & Polos, 2018; Tähkämö, Partonen, & Pesonen, 2019). Bez typowego poziomu melatoniny możemy pozostawać w stanie pobudzenia poznawczego, co wpływa na naszą zdolność do zasypiania.

Wpływ na uczniów i nastolatków

Internetowa i potencjalnie anonimowa natura mediów społecznościowych stwarza nowy zestaw wyzwań dla nastolatków i młodych ludzi.

Chociaż media społecznościowe dają młodym ludziom dodatkowe możliwości nawiązywania kontaktów z przyjaciółmi, rozwijania poczucia tożsamości i aktywnego angażowania się w tematy społeczne, oznaczają również, że mogą być coraz bardziej narażeni na zagrożenia cybernetyczne.

Należą do nich między innymi cyberprzemoc, cyberrasizm, szantaż emocjonalny, uwodzenie, radykalizacja i presja na udział w sekstingu. Wszystkie te zagrożenia cyfrowe mogą przyczynić się do niekorzystnych wyników w zakresie zdrowia psychicznego u młodych ludzi.

Na przykład cyberprzemoc wiąże się z depresją, samobójstwem, lękiem, agresją, nadużywaniem substancji psychoaktywnych i samookaleczaniem, a także z niską samooceną, samotnością, stresem, problemami z rówieśnikami i obniżoną satysfakcją z życia (Kwan i in., 2020).

Badania wskazały ponadto na szkodliwy wpływ cyberprzemocy na osiągnięcia akademickie (Myers & Cowie, 2019).

U młodych ludzi rozpowszechnienie lęku i depresji znacznie wzrosło w ciągu ostatnich kilku dekad (Polańczyk, Salum, Sugaya, Caye, & Rohde, 2015). Alarmująco wzrasta również liczba samobójstw (Bould, Mars, Moran, Biddle, & Gunnell, 2019), co wywołało pytania dotyczące wpływu technologii na samopoczucie młodych ludzi.

Rzeczywiście, wpływ mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne nastolatków zyskał znaczną uwagę mediów ze względu na tragiczne samobójstwa Molly Russell i Jessiki Scatterson po intensywnym korzystaniu z mediów społecznościowych.

Z badań neurobiologicznych wiemy, że kora przedczołowa, ważny region dla regulacji emocji, nie jest w pełni rozwinięta aż do wczesnej dorosłości (Ladouceur, Peper, Crone, & Dahl, 2012). Dlatego dzieci i młodzież mogą być bardziej podatne na niektóre szkodliwe treści, na które mogą być narażone w mediach społecznościowych.

Wynika z tego, że kluczowe jest dalsze zrozumienie potencjalnie szkodliwych dla zdrowia psychicznego implikacji nowych technologii w erze cyfrowej.