Medycyna Wiedza

Pierwotna kora wzrokowa

Rozmiar naszej pierwotnej kory wzrokowej i ilość tkanki mózgowej przeznaczonej do przetwarzania informacji wizualnej w określonych miejscach przestrzeni wizualnej może przewidzieć, jak dobrze widzimy – odkrył zespół neuronaukowców. Badanie, które ukazało się w czasopiśmie Nature Communications, ujawnia nowy związek między strukturą mózgu a zachowaniem. Odkryliśmy, że możemy przewidzieć jak dobrze ktoś widzi na podstawie unikalnej […]

Medycyna

HPA

W ciągu godziny od ekspozycji na stresor, próbki krwi myszy wykazywały znaczące zmniejszenie liczby komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC), w tym monocytów i limfocytów, podczas gdy liczba neutrofilów wzrosła. Stwierdzono zatem, że PBMC zmniejszają się powoli wraz ze stresem i wracają do poziomu wyjściowego, gdy myszy zaczynają dostosowywać się do stresora. Neutrofile wzrosły gwałtownie do […]

Medycyna

Aktywność mózgu

Na początku XX wieku naukowcy zaczęli rejestrować aktywność mózgu za pomocą elektrod przymocowanych do skóry głowy. Ku swojemu zaskoczeniu zauważyli, że aktywność mózgu charakteryzuje się wolnymi i szybkimi wznoszącymi się i opadającymi sygnałami, które następnie nazwano „falami mózgowymi”. Od tego czasu fale mózgowe są intensywnie badane w kontekście ich udziału w przetwarzaniu i przekazywaniu informacji […]

Medycyna

Komunikacja obszarów mózgu

Zrozumienie, w jaki sposób komunikują się obszary mózgu, jest jednym z najstarszych pytań w neuronauce. Naukowcy z Sainsbury Wellcome Centre na UCL wykorzystali techniki przyczynowe, aby odkryć, w jaki sposób dwa obszary neokorowe w mózgu komunikują się ze sobą i odkryli, że ich wpływ na siebie zmienia się w znacznie szybszym czasie niż wcześniej sądzono. […]

Medycyna

Zespół Bardeta-Biedla

Naukowcy zidentyfikowali nową rolę kompleksu białkowego w centrum ludzkiego zaburzenia genetycznego zwanego zespołem Bardeta-Biedla, lub BBS, na które obecnie nie ma lekarstwa. Zespół Bardeta-Biedla powstaje, gdy kompleks białkowy BBSome działa nieprawidłowo. Ponieważ BBSome reguluje formę i funkcję rzęsek, struktur przypominających włosy na powierzchni komórek, BBS został sklasyfikowany jako choroba rzęsek. Jednak szerokie spektrum objawów związanych […]

Medycyna Wiedza

Terapia genowa

W badaniu klinicznym terapii genowej fazy 1, przeprowadzonym na 28 pacjentach, dotyczącym zwyrodnieniowej choroby siatkówki – dziedzicznej neuropatii wzrokowej Lebera (LHON), nie stwierdzono żadnych istotnych problemów związanych z bezpieczeństwem; jednakże leczenie nie przyniosło poprawy lub spowolnienia utraty wzroku, nawet przy zastosowaniu najwyższej dawki. LHON wpływa na nerw wzrokowy, który przenosi sygnały wzrokowe z siatkówki wrażliwej […]